Projekta "Dabā mācos, daru, dalos" noslēguma pasākums

29.12.2019

logo_lvaf.jpgProjekta "Dabā mācos, daru, dalos" noslēguma pasākumā 2019.gada 5.decembrī Kalnmuižas pilī Abavas ielejai tuvo skolu jaunieši no Kandavas, Sabiles un Pūres, pateicoties pārstāvjiem no Pasaules Dabas fonda un Abavas ielejas attīstības centra, varēja piedalīties sarunā par situāciju uz planētas Zeme, par to, kā katra mūsu ikdienas izvēle ietekmē klimata pārmaiņas un mūsu dzīves kvalitāti. 

Ar savu pieredzi un skatījumu uz dzīvi dalījās mūziķis, jauniešu vienaudzis no Cēsu puses - Namejs Kalniņš. Kokles skaņas sajūsmināja visus klātesošos.

Projekta noslēguma pasākumā jaunieši iepazinās ar Kalnmuižas pils teritoriju un apkārtni, dziļo Amulas upes ieleju, kas arī ir klimata pārmaiņu rezultātā radusies pirms vairākiem tūkstošiem gadu.

Katra klase pastāstīja par to, cik liela ir viņu ekoloģiskā pēda un kādus pasākumus tās mazināšanai ir noorganizējuši savā skolā citiem skolēniem.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 8.klases audzēkņi, lai veicinātu skolā ekoloģisko domāšanu, bija izveidojuši izglītojošu prezentāciju un devušies pie sākumskolas skolēniem. Audzināšanas stundā stāstījuma un demonstrējuma veidā iepazīstināja skolēnus  ar dažādiem piesārņojuma veidiem un kopīgi diskutēja meklēja risinājumus.Skolas tehniskais personāls ievēroja, ka jaunieši uzsākuši meklēt rasinājumus dabas piesārņojuma mazināšanai, tāpēc dalījās ar vienu no skolas lielākajām problēmām ekoloģijas jomā - roku mazgāšana. Skolas roku mazgātavā tika izvietoti informatīvi plakāti, lai veicinātu skolēnus atbildīgi izlietot resursus. Skolā izvietoti plakāti, kas aicina mazāk tērēt ūdeni un šķitot atkritumus.

Sabiles pamatskolas 8. klasei  ikdienu ir grūti iedomāties bez atkritumiem. Viņi pievērsa uzmanību kā atkritumus izmantot otrreiz. Piemēram, kartona izstrādājumus varētu nodot makulatūrā. Tā kā skolā tos nenododam, bet taupam.  Tad pienāk brīdis tos varētu izmantot vēlreiz. Šoreiz sagatavota aktivitāte pirmsskolas izglītības audzēkņiem. No kartona kastēm izgriezti vienāda lieluma taisnstūri. Virsū tika salīmētas pēdu un plaukstu formas dažādos novietojumos. Rezultātā tika izveidota mobila un viegli pārveidojama paklājspēle. Tika novadīta nodarbība Sabiles PII “Vīnodziņa” vecākās grupas bērniem. Nodarbības sākumā bērniem tika sniegta informācijas par iepakojuma otrreizēju pielietojumu. Bērni tika iepazīstināti ar spēles noteikumiem, kā arī iesaistīti tās spēlēšanā.

Sabiles pamatskolas 9.klase noorganizēja radošo darbnīcu “Dabai nedraudzīgu lietu otrā dzīve”. Tajā 9.klases skolēni pārrunāja ar 3,klases skolēniem, kā viņi saprot klimata pārmaiņas, kā šķiro atkritumus, ko darīt ar lietām, kas saražotas daudz un nav draudzīgas apkārtējai videi. Kad bērni saprata, ko nozīmē klimata pārmaiņas, viņi mēģināja atbildēt, ko darīt, lai tās mazinātu. Atkritumus šķiro gan mājās, gan skolā puse no skolēniem. Pārējie zina, bet varbūt nav iespēju (konteineru, kur likt). Arī paši devītklasnieki ne visi šķiro. Pētot klimata pārmaiņu jautājumu, tas lika aizdomāties, ko darām un ko reāli varam izdarīt. Nākamais bija jautājums, ko darīt ar lietām, kas saražotas daudz, bet vairs īpaši negribas izmantot. Piemēram, plastmasas karotes – ir daudz, dabai nedraudzīgas, pēc vienreizējās lietošanas tiek izmestas. Bet, izmantojot šīs karotes, var radīt interesantas lietas, piemēram, svečturus. Šo ideju jauniešiem “pasvieda” 3.klases audzinātāja. Kopā ar 3 klases skolēniem radošā darbnīcā 9.klases skolēni deva dabai nedraudzīgām lietām otro dzīvi. Secinājām, ka kopīgs darbs bija interesants, bija iespēja radīt ko jaunu. Viņi nolēma, ka radošās un izglītojošās darbnīcas turpinās citās sākumskolas klasēs nākamajā semestrī.

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas 9. klases skolēni bija izmērījuši savu ekoloģisko pēdu un noorganizējuši skolas pasākumu "Radām dzīvi otrreiz", kur no vairs nederīgiem apģērbiem,vecām avīzēm un izlietotiem plastmasas traukiem tapa jaunas skaistas lietas.

Pūres pamatskolas 8.a klases skolēni iedvesmojās Abavas ielejas attīstības centra komandas vadītajā nodarbībā par ilgtspējību un ar savu jauno redzējumu dalījās ar 2. klases skolēniem. Normunds ar eglīšu rotājumu palīdzību rosināja sarunu par eglīšu rotājumu izgatavošanas iespēju no dabas materiāliem. Madara, Ance un Raivis stāstīja par lielo ūdens patēriņu, ražojot džinsus. Kopā rēķinājām, cik reizes puišiem būtu jānes ūdens ar sešiem spaiņiem, lai saražotu vienu pāri. Eva un Agnese skaidroja atšķirību starp mājās un rūpnieciski gatavoto produktu atšķirībām. Otrklasnieki izrādījās zinoši pašu gatavoto ēdienu piekritēji un dalījās ar ģimenes paradumiem. Mārcis un Kārlis rosināja vairāk kustēties pašiem vai braukšanai, kur iespējams, izvēlēties divriteni. Sākumskolas skolēniem gan vairāk patīk pārvietoties ar automašīnām. 8. klases puiši piedāvāja aizdomāties par personīgo ieguldījumu mūsu planētas nākotnē.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, īsteno Abavas ielejas attīstības centrs.logo_lvaf.jpg

back to top