Ar mīlestību pret dabu

09.08.2013

2013_08_06_1153.jpgDabas parkā „Abavas senleja” patreiz tiek realizēts projekts „Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās”, kurš guvis atbalstu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”.

Projekts paredzēts kā vienreizējs pasākums, lai attīrītu esošās Abavas senlejas dabas parka Ozolāju, Imulas un Mīlestības takas no kritušajiem kokiem, krūmiem un iezīmētu jaunu taku maršrutu vietās, kur radušies nogruvumi, izveidotu pakāpienus stāvās nogāzēs un ierīkotu tiltiņus pār gravām, mitrājiem un Imulas upi, marķējot taku maršrutu un tā mazinot antropoloģisko ietekmi uz Abavas senlejas taku apkārtni un veicinot vērtīgu biotopu saglabāšanu.

Projekta īstenošanu veic paši biedrības „Abavas ielejas attīstības centrs” biedri sadarbībā ar zemju īpašniekiem. Projekta sagatavošanas laikā noslēgtas vienošanās ar desmit zemju īpašniekiem, kuri izteikuši un apliecinājuši vēlmi piedalīties taku atjaunošanas darbos, atļaujot to maršrutu veidot caur saviem īpašumiem un nākotnē piedalīties maršrutu uzturēšanā savu iespēju robežās.

Pirmā savu atdzimšanu piedzīvo Mīlestības taka, kas atrodas pie atpūtas kompleksa Zviedru cepure. Tā tika izveidota pirms kādiem astoņiem gadiem ar paša uzņēmuma spēkiem, bet vētrās krītošie koki sabojāja tiltiņus un pakāpienus. Pateicoties projekta finansējumam viss ir atjaunots un pat uzlabots. Takas 900 metrus labprāt izstaigā cilvēki, kas grib pabūt divatā un vientulībā. Tā ved augšup kalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Abavas ieleju. Tajā nevar neiemīlēties! Maršrutu var turpināt pa nogāzi, kurā aug gandrīz visi Latvijas pļavām raksturīgie augi, daudzi no tiem – arī īpaši aizsargājami.

Mīlestības taka savienojas ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto vietējās nozīmes velomaršrutu nr.555 „Abavas senlejas velomaršruts”, kas savukārt piekļaujas Eirovelo maršrutam nr.10. Tas nozīmē, ka nākotnē noteikti šeit būs vairāk tūristu.

Projekta turpinājumā tiks atjaunots pārgājienu maršruts gar Imulas upi vairāk kā 6 km garumā no Buses pilskalna līdz Imulas ietekai Abavā pie Vītiņu telšu un atpūtas laukuma. Laika gaitā takas daži posmi vairs nav ejami, ir izveidojušies zemes nogruvumi. Tās daži posmi netiek uzturēti no zemju īpašnieku puses, arī marķējums ir pazudis. Projekta laikā ir precizēts maršruts un augusta mēnesī tiks veikta takas attīrīšana no kritušajiem kokiem un krūmiem, tai pašā laikā nenodarot kaitējumu īpaši vērtīgajiem biotopiem, kas arī te ir. Paredzēts uzbūvēt tiltiņu pār Imulas upi pie Buses pilskalna uz Upmaļu māju pusi, lai ikviens atkal varētu aiziet līdz agrāk tik populārajam Kauķa kalnam jeb Matkules Staburagam un vēl tālāk- līdz avotam un dižozolam. Īpaši gleznains ir takas posms no Vītiņiem līdz viesu namam Romances jeb Vecsīmaņiem. Arī tā atjaunošana notiks jau augusta un septembra mēnesī.

Vecie Ozolāji Abavas upes līkumos ir daudziem kandavniekiem mīļi un zināmi un agrāk tā bija ļoti populāra pasākumu un atpūtas vieta. Patreiz līdz tai aiziet tikai zinātāji, luterāņu draudzes pasākumu dalībnieki un draugi. Lai taciņa no Mācītājmājas būtu izejama visiem un vienmēr ar sausām kājām, lai neizbradātu avotus, kas spraucas no nogāzes, un lai saudzētu dabisko ozolu mežu, tiks izveidotas skaistas kāpnes ar terasēm.

 Projektu biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” īsteno pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda, Kandavas novada domes, Kandavas ev.luterāņu draudzes, atpūtas kompleksa Zviedru cepure un Matkules pagasta Imulas upes krastu zemju īpašnieku atbalstam.

back to top